Ausa Riigi Valvur on loodud koondama andmepõhiseid veebitööriistu, mis võimaldaksid kodanikel, ajakirjanikel ja kodanikuühiskonnal uurida Eestis tehtud poliitiliste otsuste ausust. Selleks on koondatud ühte nn juhtpaneeli teave, mis on muidu sageli erinevate asutuste hallatavatel veebilehtedel hajutatud ja võib olla ka raskesti kättesaadav. Ausa Riigi Valvuri tarbeks on andmed harmoneeritud ja kergesti kättesaadavaks muudetud.

Intuitiivne veebiplatvorm võimaldab kodanikel erinevat andmetel põhinevat teavet otsida, järjestada ja interaktiivselt filtreerida. Sellega aitab Ausa Riigi Valvur suurendada Eesti demokraatlike otsustusprotsesside läbipaistvust, ausust ja võrdsust ning jälgida erinevaid institutsioone võimalike huvide konfliktide, ebakohase mõju või isegi võimaliku korruptsiooni osas.

Platvormi taga olev tehnoloogia (D3.js) arendati esialgselt välja New York Timesi poolt, et muuta keerukad andmestikud laiemale publikule kättesaadavaks. Kõik andmestikud on ühtlasi alla laaditavad, kuna platvorm toetab avatud tarkvara ja avatud andmete põhimõtteid.

Veebileht sisaldab hetkel kolme erinevat andmestikku:

  1. Riigihangete registri andmed
  2. e-Äriregistri andmed
  3. Erakondade rahastamise aruanded

Andmestikud, mida Ausa Riigi Valvuris kasutatakse, saadakse eranditult Eesti erinevate institutsioonide ametlikelt veebilehtedelt. Laadime uusi andmeid regulaarselt alla ja avaldame viimase uuenduse kuupäeva oma veebilehel. Kui märkate ebatäpset, puudulikku või eksitavat teavet, palume neist juhtumitest teada anda ja edastada meile ka viide usaldusväärsele allikale. Kui kasutate andmeid uurimistööks, ajakirjanduslikel või muudel eesmärkidel, lähtuge kooskõlastamisel ja lõplike järelduste tegemisel alati algsetest andmekogudest vastavatel veebilehtedel.

Ausa Riigi Valvur on osa üle-Euroopalisest Integrity Watchi programmist, mis käivitati esmakordselt oktoobris 2014. aastal Transparency International EU (TI EU) poolt Daniel Freundi, endise Rahastamise ja Poliitika meeskonna Huvikaitse juhi eestvedamisel. Seda projekti rahastab Euroopa Komisjon. Euroopa Liidu institutsioonid ja organid ega ükski neid esindav isik ei saa olla vastutav käesolevas andmebaasis leiduva avaliku teabe ja avaandmete kasutamise eest.

Seda veebiplatvormi rahastas Euroopa Liidu Politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahend (ISF-Police).

Kui soovid saada lisateavet MTÜ Korruptsioonivaba Eesti kohta:

ti-ee-logo

Veebilehe disain ja arendus:
Chiara Girardelli

Kõik andmed on avaldatud ODBLv1.0 avaandmete litsentsi alusel.

Kogu informatsioon riigihangete ja nendega seonduvate (füüsiliste ja juriidiliste) isikute kohta on võetud Riigihangete registrist. Kogu informatsioon Eesti registreeritud juriidiliste isikute kohta on võetud e-Äriregistrist. Kogu informatsioon erakondade rahastamise kohta on võetud Erakondade rahastamise aruannetest. Me laadime andmeid regulaarselt alla ning avaldame viimase uuenduse kuupäeva rakenduse veebilehel.

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti, Transparency International ja Ausa Riigi Valvur ei vastuta algsete andmete kvaliteedi, täpsuse ja korrektsuse eest, kuivõrd me vaid reprodutseerime teavet, mis on ülal toodud veebilehtedel avalikult kättesaadav.

Enne mis tahes järelduste tegemist ja/või avaldamist kontrollige alati kõige hiljutisemaid algandmeid vastavate registritest või andmebaasidest institutsioonide veebilehtedel, millele oleme käesolevas tekstis viidanud.

Kui märkate andmetes ebatäpsusi või mis tahes funktsionaalsuse probleeme, võtke palun meiega ühendust aadressil info@transparency.ee

Kui te ei leidnud oma küsimusele vastust või sooviksite ligipääsu andmetele, võtke palun ühendust:

Miriam Tõnismägi
Ausa Riigi Valvuri projektijuht
miriam.tonismagi@transparency.ee